Sula Ortam

Sula Ortam yeni fikirleri, ilginç bilgileri ve çılgın düşünceleri sizinle paylaştığımız sanal bir ortam. Sula Ortam sayesinde Sulantra.com'da gerçekleşen en son gelişmeler ve yeni dil kursları hakkında bilgi edinmeniz de mümkün.一生的回忆

我们热爱旅游,是为了享受生活,是为了获取新知,也是为了添加回忆到我们的记忆宝箱。有些一生难忘的经历发生在旅程中。这些经历或许是好的,也可能是坏的。学一点当地的语言会让一切都变得不同。这个短片中的年轻人就深知这个秘密。他们在当地的市场买东西,不仅为新的朋友准备了一顿简单的晚餐,还创造了一段属于他们自己的美好回忆。

一个全新的旅程

Sulantra把一群学习了柬埔寨语课程的学员带到了暹粒,让他们用柬埔寨语来旅行。买东西,坐车,问路,点菜都没有能够难倒他们,所以他们又被带到农村去教孩子们折纸和向当地人学习做菜。对他们来讲,旅行变得跟不再跟以前一样了。 
如果你喜欢旅行,并且也喜欢这个视频的话,请与你的朋友们分享。 
也祝愿你们也能拥有一个不一样的旅程。

西式早餐鸡蛋料理的详细讲解
 

鸡蛋是在全世界早餐里面非常受欢迎的一种食物。但是每个国家鸡蛋的做法各不相同。尤其是在英语国家,早餐鸡蛋的做法繁多,让很多英语不错的人都不知所措。

这次让Sulantra为你讲解各种鸡蛋的做法和说法。下次你在英语国家的酒店或者餐馆吃早餐的时候,就不用再怕被问到鸡蛋的做法啦!

出国旅游前应该准备的10件事情

最近出国旅游的人越来越多,而且大家越来越热衷于自由行。如果你是第一次出国旅游的话,那你需要准备些什么呢? 今天我们为你介绍10件出国旅游前应该准备的事情和东西。

  1. 护照
  2. 签证
  3. 机票和酒店的订单
  4. 外币现金,信用卡和银联卡
  5. 电子设备,充电器和电源转换器
  6. 旅游资料和地图
  7. 衣服
  8. 洗漱用品
  9. 药品
  10. 学习当地语言

怎么正确使用Sulantra?


叶子和梅丹向你介绍如果正确使用Sulantra的语言课程。
Sulantra的课程呈现为一个巨大的螺旋形,学习内容会在不同组和等级中反复出现,帮助你更轻松地记忆。

当你在学习Sulantra的课程的时候,你应该注意:

1. 在相对短的期间内持续每天学习。(一周学习一次的效率不高)

2. 每次学习时间不超过90分钟。(根据我们的研究发现,学习时间超过90分钟脑会变得非常疲惫)

3. 在刚开始2个等级的时候,不要开口模仿。(你需要给你自己更多时间来熟悉语言的发音,这样当你开始讲话的时候你的发音会自然很多)

4. 保持学习节奏。(不要纠结在某个句子或组上面。学习内容会自动反复出现的)

5. 积极使用图标来得到帮助,比如重复,慢速发音和意思等。(融合在图标里面的关键句子能够帮助你在实际对话中跟别人更好地进行交流)